21. Literatuur en andere bronnen

In dit hoofdstuk bespreek ik een aantal boeken. Ik heb uit de boeken die ik ken een subjectieve keuze gemaakt van een aantal volgens mij belangrijke of interessante boeken.

Sex en Macht (J. Daniëls en F. ter Waal)
Een Nederlands boek, één van de weinige. Het behandelt ongeveer alle aspecten van SM en bevat een groot aantal foto’s die evenwel niet allemaal even instructief zijn. Het bevat een aantal lijstjes met wat je moet doen en laten, die naar mijn mening nogal belerend zijn en de lezer weinig keuzen laten.

Met genoegen minder nemen (Dick Visser)
Dit boek is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek waarbij 452 SM-ers zijn geïnterviewd. Het is geschreven in 1986 en is inmiddels enigszins gedateerd door de toch wel veranderde inzichten in SM. De auteur probeert onder andere een antwoord te vinden op de vraag ‘waarom doen mensen aan SM’ en beantwoordt die vraag in min of meer wetenschappelijke termen, gelardeerd met interview fragmenten. De indeling in vormen van SM die de auteur hanteert spreekt me niet aan. Hij onderscheidt vier vormen van SM maar gooit toch masochisme en onderdanigheid op één hoop als hij zegt "de meeste masochisten houden niet van pijn." Ik zou zeggen "veel onderdanigen houden niet van pijn."

Een heel gewone man (Pieter ter Weele)
Het verhaal van een man die vertelt hoe hij met zijn onderdanigheid leert omgaan. Over hoe hij voor het eerst met iemand over SM praat, hoe hij voor het eerst met een meesteres speelt en hoe hij tenslotte ook zijn vrouw met andere SM-ers laat kennismaken. Hij praat een beetje negatief over zijn eigen masochisme, als over iets dat hij helaas in zich heeft en dat nu een uitweg vindt.

Onderdanig wil ik zijn (Sina Alina Geissler)
Een bijzonder boek dat gaat over de ervaringen van een vrouw die gaandeweg haar eigen SM identiteit ontdekt. Centraal staan haar jeugdfantasieën over SM en haar belevenissen tijdens haar zoektocht naar haar onderdanige ik. Ze ontmoet een aantal vrouwen die haar hun verhaal vertellen, soms zeer aangrijpende verhalen. Het boek is bijzonder omdat het geschreven is vanuit het gezichtspunt van een onderdanige vrouw.

The Loving Dominant (John Warren)
Een algemeen boek over SM, met nadruk op dominantie en onderdanigheid, van iemand met veel ervaring. Niet alleen heel veel praktische zaken komen aan de maar ook de meer emotionele en geestelijke kanten van SM. De titel zegt heel veel over de inhoud van het boek.

Sensuous Magic (Pat Califia)
Pat Califia is een toonaangevend schrijfster over SM, sexualiteit en lesbische liefde. De titel "Sensuous Magic" is een knipoog naar de woorden ‘Sexual Magic’ wat weer een alternatieve betekenis is van de letters SM. Sensuous Magic behandelt heel veel aspecten van SM, waarbij ze veel aandacht besteedt aan de emotionele aspecten en aan bijvoorbeeld communicatie en onderhandelen.

Screw the Roses, Send me the Thorns (Philip Miller & Molly Devon)
Screw the Roses is een heel praktisch boek. Veel illustraties en helderde tekst geven heel veel informatie over de praktische aspecten van SM, zonder de emotionele zaken uit het oog te verliezen. Het is met humor geschreven. Op de achterkant staat een mooie foto van een hele bundel zwepen van Janette Heartwood, in het boek zelf veel leuke en instruktieve illustraties.

On the Safe Edge (Trevor Jacques)
Een ‘manual for SM play’ zoals de subtitel zegt, waarin met name de veiligheid van SM aan de orde komt. Jacques gaat uitgebreid in op de anatomie van het vrouwelijk en mannelijk lichaam, voor zover relevant voor veilige SM, op allerlei (geslachts-) ziekten en op het voorkomen daarvan. Hij bespreekt voor heel veel soorten spel de mogelijke risico’s die je loopt en de do’s and don’ts van het spel. Een heel nuttig boek voor meer gevorderde SM-ers.

Sm 101 (Jay Wiseman)
Jay Wiseman heeft een heel praktisch boek geschreven, een soort handleiding bij het SM spel, met name gericht op beginners. Veiligheid wordt erg benadrukt en Wiseman geeft dan ook zelf cursussen in EHBO, speciaal gericht op SM-ers. Het begin van het boek gaat over de kennismaking van de auteur met de SM en beschrijft het ontstaan van de nu zeer grote SM-scene in het gebied rond San Francisco.

The Bottoming Book (Dossie Easton & Catharine A. Liszt)
Eén van de weinige handboeken die ik ken die specifiek gaan over bottoming, bijna alle andere boeken zijn meer geschreven vanuit en voor de top en de dominant. Dat ligt voor de hand omdat de top meer het spel bepaalt en praktisch gerichte boeken dus bijna per definitie tot de top gericht zijn. Easton en Liszt hebben een soort handleiding voor de bottom geschreven die nuttig is maar bij het lezen wel erg Amerikaans blijkt.

The Lesbian SM Safety Manual (red. Pat Califia)
Een boek met essays van diverse vrouwen over lesbische SM, met nadruk op veiligheid. Het boek bevat een classificatie van masochisme en onderdanigheid door Diane Vera. Het boek is wat rommelig doordat het een bundeling is van deels reeds elders gepubliceerde artikelen.

Some Women (red. Laura Antoniou)
Een verzameling essays en verhalen van een groot aantal vrouwen. De meeste verhalen zijn kort, en zeer krachtig. Juist de verscheidenheid in de verhalen, door de verschillen in achtergrond van de verschillende schrijfsters, maakt het tot een goed boek. Het voorwoord is van Pat Califia.

Learning the Ropes (Race Bannon)
Een inleidend boek, handig voor de beginner, veel aangehaald door anderen en vaak genoemd als standaardwerk bij introductie-cursussen in de SM. Naar mijn mening wel erg inleidend en beknopt.

Het Verhaal van O (Pauline Réage)
O is een jonge vrouw die door haar minnaar op een goede dag naar een huis (genaamd ‘Roissy’) wordt gebracht waar ze in handen valt van een aantal mannen die haar opleiden tot een gewillige slavin. Na een aantal weken neemt haar minnaar haar mee terug naar huis waarna ze de rest van haar leven sterk onderdanig zal zijn tegenover deze en volgende minnaars. Gaandeweg ondergaat ze meerdere beproevingen die haar steeds meer onderdanig maken. Hoewel in het boek geen enkele keer expliciet wordt vermeld dat ze dit allemaal vrijwillig doet, is het toch impliciet duidelijk dat ze het vrijwillig doet, althans dat ze kan ontsnappen als ze wil. Een aantal zaken uit het verhaal van O zie je soms terug in de SM scene, zoals de ‘ring van O’ (een ring met een opgelast oogje als teken van onderdanigheid) of de ‘halsband van O’ (een halsband met een van voren omlaaghangende metalen ring in de vorm van een gekantelde D.

De Leiband (Vanessa Durriès)
"De Leiband" is het verhaal van een jong meisje dat verliefd wordt op een oudere man, Pierre, die aan SM doet en haar inwijdt in de wereld van SM. Ze krijgt de naam Laïka en ondergaat op SM bijeenkomsten allerlei sexueel getinte ‘martelingen’. Opvallend daarbij is dat ze vanaf het begin onderworpen wordt aan tamelijk harde SM.
In de Kerfstok (het blad van de VSSM) heeft zich na het verschijnen van De Leiband een discussie afgespeeld over het boek, waarbij sommigen het boek als autobiografisch zien en het bekritiseerden omdat de meester Pierre naar hun mening misbruik maakt van het meisje terwijl anderen betoogden dat het boek in de eerste plaats een roman is en dat een boek niet slecht is omdat je het niet eens bent met de belevenissen van de schrijfster. Ik heb kritiek op meester Pierre vanwege de manier waarop hij met zijn slavin omging, maar die kritiek is niet van toepassing op het boek. Durriès is op tragische wijze kort na het verschijnen van het boek om het leven gekomen bij een auto-ongeluk zodat ze helaas haar boek niet meer tegen deze en andere kritiek kan verdedigen.

De boeken van De Sade
Markies de Sade heeft een aantal boeken geschreven over gruweldaden die mensen elkaar aandoen. Hoewel sommige verhalen sexueel opwindend zijn heb ik één groot bezwaar tegen de verhalen, namelijk dat alle martelingen die erin worden beschreven worden uitgevoerd zonder instemming van de personen die het ondergaan. Kenmerk van SM is dat beide partijen, de sadist en de masochist, instemmen met de martelingen die plaatsvinden. Hoewel De Sade (onbedoeld) zijn naam heeft gegeven aan het begrip sadisme is wat hij beschrijft geen SM en daarom hoort het wat mij betreft niet thuis in een bespreking van boeken over SM. Ik raak opgewonden van de zweepslagen die Laïka krijgt en de piercing die O krijgt, maar niet van de mishandelingen die de hoofdpersonen uit de boeken van de Sade ondergaan.


Tijdschriften

De Kerfstok
Het blad van de VSSM komt tweemaandelijks uit en is wisselend van inhoud. Het is een verenigingsblad dat voornamelijk interessant is voor de leden van de VSSM, zij het dat sommige nummers een bredere groep mensen aanspreken.

WildSide
Het blad van de gelijknamige vereniging voor met name lesbische en bisexuele SM-vrouwen. De doelgroep is kleiner dan die van algemene SM bladen maar de samenstellende groep lijkt enthousiaster en het niveau van het blad is hoog, zeker gezien de toch relatief geringe oplage.

Commerciële tijdschriften in Nederland
Bladen die op puur commerciële basis verschijnen zijn bijvoorbeeld ‘Doma’, ‘Slave Girl’ (beide van Club Doma) en ‘Massad’ (van de gelijknamige winkel). De verhalen zijn voornamelijk fictie van een niet al te hoog niveau. Ze bevatten aanzienlijk meer foto’s dan de minder commerciële bladen.


Bronnen op het Internet: nieuwsgroepen.

Zie mijn links pagina.  

Terug